Verpleging en persoonlijke verzorging

U leeft , wij zorgen

Vanuit onze achtergrond en jarenlange werkervaring in een grote zorgorganisatie, zijn we ervan overtuigd een bijdrage te kunnen leveren aan het gelukkig ouder worden in Twente.

Onze passie voor zorg maakt dat we willen weten wat de wèrkelijke zorgbehoefte is. Deze bestaat naar ons idee niet alleen uit medisch beleid en behandeling. Het gaat veel meer over bejegening en persoonlijke aandacht. Dit is wat we hebben samengebracht in Zosaam.

We willen zelf nauw betrokken zijn en blijven bij de zorg. We kunnen dit echter niet alleen. We werken daarom samen met zelfstandig ondernemers in de zorg die zich herkennen in onze visie, en dit ook zullen uitdragen.